Työmenetelmien valinta

Ennen työn aloittamista tulee selvittää millaisia työmenetelmiä saadaan käyttää. Esimerkiksi avoliekkiä tai kuumaa ilmaa ei saa käyttää 1,5 metriä lähempänä rakenteessa olevia aukkoja tai läpivientejä eikä vaaka- ja pystyrakenteiden yhtymäkohtaa. Annettujen ohjeiden noudattaminen on keskeisessä roolissa aina tulitöitä tehtäessä.

Katon alapuoliset tilat

Ullakko- tuuletus- ja muut välitilat tarkastetaan ja suojataan mikäli tarvetta ilmenee. Mikäli paloriski on ilmeinen, voidaan myös näihin tiloihin viedä alkusammutuskalustoa tai nimetä tiloille oma tulityövartija. Jos tulityövartiointia voidaan suorittaa tehokkaasti kaikilla tarvittavilla alueilla, riittää yksi tulityövartija.

Työympäristön siivous

Tilapäinen tulityöpaikka siivotaan huolellisesti ennen töiden aloittamista. Katolle kertyy helposti ylimääräistä roskaa esimerkiksi tuulen mukana. Rakentamisvaiheessa alueella voi olla myös runsaasti rakennustarvikkeita- ja jätettä. Mikäli työssä käytetään bitumikeitintä, on irtaimen omaisuuden oltava riittävän varoetäisyyden päässä kuumasta bitumista.

Tulityölupa

Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina kirjallista tulityölupaa, josta ilmenevät tulityön eri osapuolet, luvan voimassaoloaika, tulityön kohde ja menetelmä, tulityökortin voimassaoloaika, tulityön eri vaiheissa huomioitavat turvallisuustoimet, alkusammutuskaluston tiedot, tulityövartioinnin tiedot sekä luvan myöntäjä. Tulityöluvan myöntää tulitöiden valvontasuunnitelmassa nimetty henkilö. Kattotulityön tekijällä on oltava voimassaoleva vuoden 2016 alusta myönnetty tulityökortti tai voimassaoleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti (musta kortti).

Alkusammutuskalusto

Tulityöluvan myöntäjä määrittelee tarvittavan alkusammutuskaluston. Kattotulitöiden alkusammutuskalustona tulee aina olla vähintään kaksi 43A 183BC -teholuokan sammutinta ja tarvittaessa sammutusvesiletku. Tulityö̈paikalla tulee lisäksi olla riittävä raivauskalusto: vähintään kirves ja purkurauta tai rautakanki.

Tarkastuskohteita katolla

Katolla työskenneltäessä tulee tarkastaa lukuisten rakenteiden paloturvallisuus ennen töiden aloitusta. Tarkastettavia kohteita ovat muun muassa läpiviennit, piipunjuuret, tuuletusputket, ilmanvaihtoaukot, kattokaivot, antennien kiinnikkeet sekä seinä- ja räystäspellitysten ja panelointien taustat.