Tulitöiden turvatoimet

Tulitöistä aiheutuva korkea lämpö, liekkit tai kipinät aiheuttavat palovaaran ympäristössään. Tulitöitä joudutaan toisinaan tekemään paikoissa, joita ei ole varta vasten suunniteltu tätä varten. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulee kiinnittää erityistä huomiota paloturvallisuuteen ennen tulitöiden aloittamista, tulitöiden aikana ja työn valmistuttua.

Ennen tulitöihin ryhtymistä on syytä pohtia voidaanko työ suorittaa paloturvallisia työmenetelmiä käyttäen. Usein esimerkiksi hitsausta vaativat metalliliitokset voidaan tehdä jo etukäteen paloturvalliseksi rakennetulla vakituisella tulityöpaikalla tai paikan päällä voidaan käyttää paloturvallisia menetelmiä. Katto- ja vedeneristystyössä tulityöt tehdään aina tilapäisellä tulityöpaikalla.

Jos tulityölle ei ole vaihtoehtoja, tulee työpisteen riskit arvioida huolellisesti sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin työn paloturvallisuuden varmistamiseksi. Tällä sivulla pääset tutustumaan erilaisiin turvallisuusjärjestelyihin tilapäisillä tulityöpaikoilla. Kaikkia turvatoimia ei aina tarvita, mutta työ voi edellyttää myös esimerkeissä mainitsemattomia turvatoimia.
Metallisen hormin irrotus

Huoltotilasta poistetaan metallinen hormi kulmahiomakoneella leikaten. Vaihtoehtoisia paloturvallisia työvälineitä levymetallin leikkaukselle ovat esimerkiksi pistosahat, käsipyörösahat, levyleikkurit ja nakertajat.

Metallikiinnikkeiden poisto rakenteista

Myymälätilan metallirakenteista irrotetaan tarpeettomaksi jääneitä kiinnikkeitä kulmahiomakoneella. Paloturvallisia vaihtoehtoja kulmahiomakoneelle paksuhkoja metallirakenteita leikattaessa ovat esimerkiksi pistosahat ja käsipyörösahat.

Kermieristys ja kattohuopien kiinnitys

Talon katolle asennetaan huopakatto bitumikiinnityksellä. Huopakaton kiinnitys kuumaa liimausbitumia ja avoliekkiä käyttäen aiheuttaa palovaaran, joka voitaisiin välttää suorittamalla kiinnitys kuuma- tai kylmäliimausta tai mekaanisilla kiinnitysratkaisuilla.

Lämpöpatterin poisto asunnossa

Asunnossa oleva tarpeeton lämpöpatteri irrotetaan ja lämpöputket liitetään yhteen hitsaamalla. Tulityö voitaisiin välttää valmistamalla sopivat paikkausputket etukäteen varsinaisella tulityöpaikalla, leikkaamalla putket putkisahalla ja liittämällä kappaleet yhteen kierre-, laippa tai puristusliitoksilla.

Ohje

Sivustolle on koottu tietoa tulitöistä ja niiden turvallisuusjärjestelyistä. Ylävalikosta pääset tutustumaan siihen mitä tulityöt tarkoittavat ja ketkä vastaavat tulitöiden turvallisuudesta sekä turvallisuustoimenpiteistä tilapäisellä tulityöpaikalla.

Turvatoimet tilapäisellä tulityöpaikalla –osiossa esitellään kiinteistö, jossa tehdään erilaisia tulitöitä. Viemällä hiiren kursorin valkoisten ympyröiden päälle saat kuvauksen kustakin tulityöstä. Klikkaamalla ympyrää pääset tarkastelemaan millaisia turvallisuustoimenpiteitä erilaisilla tulityöpaikoilla tulee toteuttaa ennen tulitöiden aloittamista, tulitöiden aikana sekä työn valmistuttua.

Valittuasi ympäristön pääset tarkastelemaan tilapäisen tulityöpaikan turvallisuustoimenpiteitä. Viemällä hiiren kursorin valkoisten hahmojen päälle saat tarkepaa tietoa kustakin toimenpiteestä. Näkymän ylävalikosta voit valita haluamasi tulityön vaiheen. Takaisin päävalikkoon pääset ylävalikon oikeasta reunasta.

Ohje

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto (sininen kortti) oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto (musta kortti) vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä. Sama rajoitus koskee myös tulityöluvan myöntäjiä.

Tulityökortti on saatavilla myös mobiiliin osoitteessa www.spek.fi/mobiilikortti