Tulityövartiointi

Leikatessa syntyvä lämpö voi säteillä tai johtua materiaaleja myöten myös muihin tiloihin. Samoin kipinöiden kulkureittejä on vaikeaa täysin ennustaa. Tulityövartiointia voidaan tarvittaessa suorittaa useamman henkilön voimin eri huoneissa. Riittävän valvonnan ansiosta vaaratekijät huomataan mahdollisimman nopeasti.
Tulityölupa

Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina kirjallista tulityölupaa. Lupa myönnetään tulityökohteessa ja siitä ilmenevät tulityön eri osapuolet, luvan voimassaoloaika, tulityön kohde ja menetelmä, tulityökortin voimassaoloaika, tulityön eri vaiheissa huomioitavat turvallisuustoimet, alkusammutuskaluston tiedot, tulityövartioinnin tiedot sekä luvan myöntäjä. Tulityöluvan yrityksen tiloissa myöntää tulitöiden valvontasuunnitelmassa nimetty henkilö.
Kipinät

Kuvan katkaistava hormi johtaa alaspäin. Jotteivät kipinät pääsisi leviämään tulityöpaikalta, tulee hormi tukkia esimerkiksi mineraalivillalla. Kipinät saattavat myös vedon voimasta nousta hormia ylöspäin. Rakenteen läpiviennit ja muut huonetilassa olevat mahdolliset kipinöiden etenemisreitit on myös otettava huomioon. Käytettävien materiaalien tulee olla palamattomia ja tulityösuojaukseen tarkoitettuja.
Kaapelihyllyjen suojaus

Mikäli tulityöpaikan lähettyvillä kulkee kaapelihyllyjä, on ne suojattava asianmukaisesti esimerkiksi suojapeitteillä. Suojapeitteiden tulee olla palamattomia ja tulityösuojaukseen tarkoitettuja. Kipinät polttavat tiensä nopeasti kaapeleiden suojakuoren läpi ja saattavat aiheuttaa tulipalon vaaran.
Alkusammutuskalusto

Tulityöluvan myöntäjä määrittelee tarvittavan alkusammutuskaluston. Tyypillinen vähimmäisvaatimus alkusammutuskalustolle on 1 kappale 43A 183B C -luokan käsisammuttimia sekä vähintään 10 metrin päässä saatavilla oleva toinen vastaava sammutin tai 2 kappaletta 27A 144B C -luokan käsisammutinta. Yksi sammuttimista voidaan korvata pikapalopostilla, jonka tulee olla tulitöiden aikana paineistettu.
Paloilmoitin- ja sammutuslaitteisto

Tulitöistä syntyvät savukaasut ja lämpö saattavat laukaista automaattisen paloilmoitinlaitteiston. Tarvittaessa tilassa olevat ilmaisimet voidaan kytkeä irti tai peittää soveltuvalla tavalla. Ilmaisimien irtikytkennän suorittaa paloilmoitinlaitteiston hoitaja. Sprinkleriä ei kytketä pois käytöstä, mutta työn aikana huolehditaan siitä, etteivät kipinät tai roiskeet pääse osumaan sprinklerin suuttimiin. Tällä varmistetaan alkusammutuksen onnistuminen mikäli palo riistäytyy hallusta.