Tulityövartiointi

Tulityövartijan on oltava paikalla ennen tulitöiden aloittamista. Kaikkien asianomaisten tulee pystyä opastamaan pelastuslaitos paikalle ripeästi, joten tulityöpaikan osoite ja mahdolliset poikkeavat ajojärjestelyt tulee saattaa kaikkien tietoon. Tulityövartijalla tulee myös yksityisasunnossa olla mahdollisuus ovien avaamiseen, jotta palokunta saadaan nopeasti paikalle hätätilanteessa.
Alkusammuttimet

Tulityöluvan myöntäjä määrittelee tarvittavan alkusammutuskaluston. Tyypillinen vähimmäisvaatimus alkusammutuskalustolle on 1 kappale 43A 183B C -luokan käsisammuttimia sekä vähintään 10 metrin päässä saatavilla oleva toinen vastaava sammutin tai 2 kappaletta 27A 144B C -luokan käsisammutinta. Yksi sammuttimista voidaan korvata pikapalopostilla, jonka tulee olla tulitöiden aikana paineistettu.
Lämmön johtuminen muihin tiloihin

Putkea hitsatessa syntyy lämpöä, joka saattaa johtua putkea myöten myös ympäröiviin tiloihin varsinaisen tulityöpaikan ulkopuolelle. Putkia voidaan jäähdyttää tulityön aikana. Ennen töiden aloittamista paikalle varataan tähän tarvittava kalusto sekä tutkitaan mihin kaikkialle lämpö saattaa putkia pitkin johtua. Tulityöpaikka voidaan myös kastella ennen tulitöiden aloittamista, mikäli se on mahdollista ja veden poistaminen onnistuu.
Lattian, seinien ja katon suojaus

Hehkuvan kipinän lämpötila voi ylittää 1000 asteen lämpötilan. Palavat katto-, seinä- ja lattiamateriaalit on siis suojattava kuumuudelta. Kipinöitä voidaan eristää ympäristöstä esimerkiksi mineraalivillalevyillä, suojapeitteillä, siirrettävillä palamattomilla seinäkkeillä ja muilla tulityösuojaukseen tarkoitetuilla materiaaleilla. Rakenteissa olevat aukot ja läpiviennit on myös tukittava.
Siivous ja rakenteiden suojaus

Ympäristöstä siirretään ylimääräinen irtaimisto pois ennen tulitöiden aloittamista. Roska ja pöly siivotaan myös lattioilta. Runsas pölyn määrä tilassa saattaa johtaa pölyn leimahtamiseen. Kiinteästi huonetilaan kiinnitetyt sekä raskaat esineet ja rakenteet tulee myös suojata asianmukaisesti, mikäli niiden siirtäminen ei ole mahdollista.
Tulityölupa

Kerrostaloasunnossa tulityöluvan myöntää taloyhtiön pelastussuunnitelmaan kuuluvassa tulityösuunnitelmassa nimetty henkilö.

Ennen tulityöluvan myöntämistä on syytä pohtia, onko työ mahdollista toteuttaa vaihtoehtoisilla työmenetelmillä, joista ei aiheudu tulipalon vaaraa. Tiloihin voidaan myös vaatia suoritettavaksi kaasumittaus ennen töiden aloittamista. Tällöin tilasta mitataan palovaarallisten kaasujen ja hapen pitoisuuksia. Tarvittaessa tila tuuletetaan kaasuräjähdyksen välttämiseksi.